Om mig

Jag heter Jerry Brännmyr. Jag har arbetat heltid som styrkecoach och rehabiliteringsspecialist sedan 1 juni 2012. Jag har 37 års erfarenhet av styrketräning, 18 års erfarenhet av landsvägscykling och 3 års erfarenhet av rehabilitering. Jag har arbetat större delen av mitt yrkesverksamma liv i träningsbranschen. Jag brinner för idrott och träning. Idrott, träning, kost och hälsa är mina stora intressen och så har det alltid varit. Jag har en unik kompetens. Jag arbetar med funktionell anatomi som utgångspunkt. Det är en stor fördel att jag både kan behandla och träna de idrottare som jag hjälper. Jag rehabiliterar de ”omöjliga” fallen och jag gör det på kort tid. Jag har tagit flera idrottare från skador till personbästa och räddat flera idrottskarriärer. Jag har tränat flera landslagsidrottare och rehabiliterat allsvenska fotbollsspelare.

Jag följer inga trender, jag samlar på kunskap. Jag är helt ointresserad av vilken träning som ger resultat, det enda som intresserar mig är vilken träning som ger snabbast resultat. Jag ifrågasätter ständigt det jag tror på och frågar mig om det inte finns något effektivare sätt att styrketräna. Det är det enda sättet för mig att utvecklas på. Jag har lagt ett stort pussel av hundratals små pusselbitar, varje pusselbit är ett anatomiskt fakta, ett biomekaniskt fakta, ett muskelfysiologiskt fakta eller ett vetenskapligt forskningsresultat. Jag har inte lämnat någon pusselbit ovänd i mitt sökande efter det optimala sättet att styrketräna. Det färdiga pusslet är ett sätt att styrketräna som ger resultat snabbt. Jag ser mig själv som systemutvecklare i styrketräning.

Styrketräning är ett så komplext och mångfacetterat ämne att jag aldrig kan bli fullärd. För att kunna studera detta ämne krävs omfattande kunskaper inom funktionell anatomi, biomekanik och muskelfysiologi. Idag krävs det många timmars studier varje vecka bara för att hänga med i forskning och utveckling. Utvecklingen går så snabbt att det bara är en tidsfråga innan jag är okunnig om jag slutar att lära mig. Jag läser spaltmeter om träning varje vecka. Jag läser främst forskningsrapporter, artiklar av världsledande styrkecoacher som har olympiska idrottare som klienter och böcker av innovativa fysioterapeuter. Jag lägger ned mycket tid på att studera anatomi, analysera rörelser och utvärdera övningar. Min filosofi är att den som slutar att bli bättre slutar att vara bra.

Som styrkecoach krävs det att jag levererar resultat. Det innebär att träningen måste vara effektiv. Jag använder därför endast övningar som tillåter kroppens naturliga rörelsemönster och genererar högst neuromuskulär aktivering. Jag använder biomekanik för att eliminera svaga länkar. Jag har ingen träningsfilosofi, jag har en träningsfysiologi. 2015 är det självklart att all träning ska vara evidensbaserad. Optimal styrketräning aktiverar dina muskler maximalt och belastar dina leder så som de är designade och utvecklade av naturen för att belastas. Min filosofi är att den roligaste träningen är den som ger resultat. De som tränar med mig brukar få häpnadsväckande resultat. Jag har ett nöjd kund index på 100%.

Jag skriver på en bok med titeln Biomekanisk styrketräning – styrketräning ur en helt ny vinkel. I den sammanfattar jag de kunskaper jag har samlat på mig under 37 år, går igenom den anatomiska, fysiologiska och vetenskapliga grunden för styrketräning samt förklarar skillnaden mellan mekanisk och biomekanisk styrketräning.